Search Our Site

images/conference_room.jpg

Свържете се с нас

"Knyaz Boriz I" str. №151/ Sofia/ 1000/ Bulgaria/ 42.701510,23.320186 

Ние правим софтуерни роботи!

Ако сте стигнали до тук, вероятно имате нужда от нас!RPA Консултинг е първата Българска фирма, специализирана в разработката на решения за оптимизация и роботизирана автоматизация на бизнес процеси (RPA), още познати като софтуерни роботи. Наборът от услуги, които предлагаме, обхваща целия спектър от изграждането и правилното управление на процесите в днешната бизнес среда с цел максимална автоматизация на ежедневните повтаряеми задачи във всеки бизнес. 


Не-инвазивна технология


ПЪЛНА интеграция и разбираемост на вашите съществуващи системи, принципи и методи на работа и процедури. RPA в масовия случай не изисква промени в IT инфраструктурата или дълбока интеграция в системите, което улеснява внедряването на решенията дори и в компании с крайно стриктни изисквания за сигурност.
Научи повече

Невероятна възвръщаемост на инвестицията


Практиката показва, че инвестицията се възвръща за месеци вместо за години, каквито например са сроковете при имплементация на система за управление на процеси (BPMS).
Научи повече

Степенуване и гъвкавост


RPA предоставя изключително лесна за степенуване и адаптация работна сила, което намалява значително разходите за първоначални обучения, навлизане в работния процес и on-boarding на нови служители- веднъж, щом даден робот е обучен на основния за задачата си процес, промени по процеса или допълнителни роботи могат да се добавят изключително бързо и евтино.
Научи повече

Оптимизация на броя служители


Вашият нов екип роботи превзема с лекота повтаряемите, генериращи административна и документална тежест задачи, оставяйки хората в ролята на мениджъри - с наблюдаваща роботите роля, и намеса само в случай, че роботите срещнат трудност.  
Научи повече

Научете какво можем да направим за вас!

Ще анализираме вашият работен процес, ще Ви дадем препоръки за автоматизацията му и ще Ви направим безплатно ДЕМО!

    След правилна идентификация и анализ на бизнес процесът, който ще се автоматизира, ние изработваме "рамка" на Вашия нов робот, която обучаваме да разбира процесът като същество.

Тази рамка е основата за започване на обучение в реална работа, което се случва под контрол и наблюдение до момента, в който новият "робот" се научи да се справя с всички случаи и вариации на изпълнение на процеса.
След като сме сигурни, че роботът се чувства уверен в справянето с предизвикателствата на сценариия, който сме му представили, го предаваме на Вас като приложение за инсталация на работната станция, на която ще работи.
Тогава вече роботът е готов за работа в реална среда. Следва процес на близко наблюдение за идентификация на случаи, които не са били описани в първоначалното описание, и допълнително обучение. Този цикъл трае до седмица в масовия случай, след което Вашият нов робот е готов за работа. Приемственост на RPA решения в различните бизнес сектори

2019

Застрахователни и финансови институции 43%
Професионални услуги/IT 39%
Търговия и дистрибуция 32%
Обслужване на клиенти 36%
Производство 32%

2020

Застрахователни и финансови институции 47%
Професионални услуги/IT 43%
Търговия и дистрибуция 36%
Обслужване на клиенти 41%
Производство 39%

Сигурни сме в думите си! Ето защо:

44,754Чаши кафе
41Активни клиенти
99 Завършени проекти
13,340Работни часове

Лесни стъпки към успеха

Нека започнем да правим Вашия бизнес финансово успешен днес.
1. Анализ и описание на процеса
2. Създаване и обучение на робот
3. Интеграция, тест и поддръжка