Search Our Site

Register
    RPA (Роботизирана Автоматизация на Процеси), само по себе си е част от една по-широка концепция- Автоматизация на управлението на бизнес процеси като стратегия.

  Решението представлява софтуерен продукт (робот), използващ инструментите, които изпозлва човек- монитор, клавиатура, аналитично мислене, за да се научи да върши повтаряеми и базирани на правила задачи. Ако един работен процес е базиран на правила и набор от решения, той вероятно е изключително подходящ за автоматизация.

   Роботът се учи и безгрешно използва съществуващия софтуер, с който работят хората (ERP, CRM, офис приложения, BI и пр.) по абсолютно същия начин както би го направил човек. Което прави възможно робот да се „научи“ да изпълнява всяка една задача, която човек може да изпълни на компютър, но по-бързо, по-точно и без грешки в данните.

    Целта на RPA е да освободи служителите от бремето на изпълнение на рутинни, повтаряеми задачи като обработки на поръчки, документи и доклади например освобождавайки хората да носят добавена стойност и да участват в процеса на работа с това, с което робота не може- вземане на важните решения.


Примери за често автоматизирани процеси: 

Осчетоводяване на банков извлечения
Осчетоодяване на разходни фактури
Обработка на поръчки и заявки
Планиране на транспорт и логистика
Обработка на заявки за кредити
Издаване на удостоверения и сертификати
Обработка и верификация на застрахователни полици
Обработка на клиентски заявки
Финансов репотинг
Планиране на суровини и производство
Планиране и управление на склад