Search Our Site

Register
Основните насоки, заради които един бизнес избира автоматизацията са оптимизация на разходите и желание за консистентни резултати с цел предвидим ръст. Основните ползи, които RPA носи за вас не се ограничават до там:
 • Намаляване на разходите

  Чрез намаляване на цялостния разход за ръчно-изпълнявани бизнес процеси. Разходът за софтуерен робот е еднократна инвестиция, представляваща само част от разхода за реален служител, докато производителността му е постоянна 24/7/365. В цифрово изражение това води до намаляване на разходите с 35-70% при домашни (в същата държава) процеси, и 17-35% оптимизация при работа за специализирани клиенти извън страната на операция.

 • По-добро и по-постоянно клиентско обслужване

  Увеличение на качеството на обслужване до 100% точност заради способността за бързо усвояване на повтаряеми операции и липса на умора Намаляване на времето за обработка на заявки и запитвания- до 90% намаляване на времето за изпълнение на клиентски заявки и запитвания

 • Невероятна възвръщаемост на инвестицията

  Инвестицията се възвръща за месеци (средно 3 до 9) вместо за години, както при имплементацията на система за менажиране на бизнес процеси например

 • Не-инвазивна технология- ПЪЛНА интеграция и разбираемост на вашите

  Съществуващи системи, принципи и методи на работа и процедури. RPA в масовия случай не изисква промени в IT инфраструктурата или дълбока интеграция в системите, което улеснява внедряването на решенията дори и в компании с крайно стриктни изисквания за сигурност.

 • Намаляване на броя служители, които не носят добавена стойност за бизнеса

  Персоналът Ви, съставен от виртуални служители превзема с лекота повтаряемите, генериращи административна и документална тежест задачи, оставяйки хората в ролята на мениджъри на персонала- с наблюдаваща роботите роля, и реакция само при идентифицирана от робота необходимост.

 • Степенуване и гъвкавост

  RPA предоставя изключително лесна за степенуване и адаптация работна сила, което намалява значително разходите за първоначални обучения, навлизане в работния процес и on-boarding на нови служители- веднъж, щом даден робот е обучен на основния за задачата си процес, промени по процеса или допълнителни роботи могат да се добавят изключително бързо и евтино. Същевременно броят на необходимите за един обем работа роботи или промените по техните задачи могат да се менажират лесно и в унисон с промените в бизнеса.