Search Our Site

Register

Част от нашите услуги

 • Изграждане на корпоративни RPA решения - консултиране, дизайн, разработка и имплементация

 • Аутсорсинг на бизнес процеси - RPA as a service, в случай, в който бизнесът предпочита да получава единствено резултатите от свършената работа

 • Разработка на индивидуални роботи - дори в случайте, в които не попадате в някоя от категориите, подходящи за автоматизация, нашият екип с удоволствие ще предложи решение специално за Вас

 • Анализ и оптимизация на бизнес процеси - много компании, главно заради органичният си растеж често пренебрегват бизнес процесите си просто защото за това не остава време. Ние вярваме, че не е достатъчно нещо да работи, то трябва да работи ефективно. 

 • Поддържка - при промяна на среда, софтуер, добавяне на нови функционалности

 • Проектиране на бизнес процеси

Примери за процеси за автоматизация

 • Финанси
  • Консолидиране на данни от различни източници
  • Събиране и обработка на клиентска информция
  • Събиране на информация от различни източници
  • Обработка на плащания
  • Обработка на финансови данни и изготвяне на отчети и планове
  • Управление на електронно банкиране
 • Счетоводство
  • Управление на салда и кредитни лимити
  • Обработка на големи количества входящи и изходящи документи
  • Управление на договори, търговски условия и отстъпки
  • Управление на сетълменти и салда по сметки
  • Засичане на каса с банкови плащания
 • Логистика
  • Управление на складови операции и склад
  • Управление на поръчки и купажи
 • Репортинг
  • Събиране и анализ на данни от различни източници
  • Консолидиране на данни
  • Интерфейс с репортинг системи
 • IT/Клиентска поддръжка
  • Управление на графици за бекъп или проверки
  • Управление на системи за ticket logging, както и въвеждане на голямо количество тикети
  • Репортинг и Capacity management
  • Customer Satisfaction управление
 • Продажби
  • Управление на наличности
  • Управление на плащания и издаване на документи
  • Управление на заявки и доставки
 • Online търговия и маркетинг
  • Поддръжка на бази на онлайн магазини
  • Управление на поръчки и спедиция
 • Data/Application автоматизация
  • Обработка на големи количества данни с Excel/Access
  • Управление и манипулация на бази данни
  • Работа с ЕRP и CRM системи
  • Управление на данни за BI системи
  • Citrix interfacing
  • Web Автоматизация
 • Производство
  • Управление на графици
  • Управление на производствени и поточни линии
  • Управлене на производствени процеси