Digital Workforce

Digital Worker е комбинацията от Изкуствен Интелект (AI), Машинно обучение(ML) и Роботизираната Автоматизация на Процеси (RPA)

Това е комбинация от човешката креативност и гъвкавост в партньорство със силата и дълбочината на RPA и когнитивните технологии.

AI + ML + RPA = Digital Worker

Digital Worker може да изпълнява повече от стандартният софтуерният робот. Той взима решения с AI, учи се в процес на работа чрез ML, и извършва купища от задачи с RPA, което надгражда над стандартната автоматизация.

Каква е еволюцията на софтуерните роботи към дигитални работници?

Софтуерните роботи са създадени, за да изпълняват задачи. digital workers са създадени, за да увеличат човешката работна сила, като изпълняват цялостни бизнес роли от начало до край.

Пример: Дигиталният работник може да се заеме с редовното подаване на фактури през системата от началото до края. На софтуерен робот може да се разчита  да автоматизира задача, а на Digital Worker да подобри всяка работа.

Какво прави Дигиталният Служител?

Така нареченият digital worker или дигитален служител е автоматизиран член на екипа, обучен да извършва бизнес процеси точно като служител, само че по-бързо и без грешки. В бъдеще се очаква всички екипи да имат дигитални работници работещи заедно с хората. 

Дигиталните работници изпълняват множество задачи в последователности, като например систематично и редовно подаване на документи/разписки/фактури от началото до края.

Преимущества на Digital Worker:

Технология:

Първата и единствена технология, която обединява изкуствен интелект (AI), машинно обучение(ML) и роботизирана автоматизация на процеси(RPA), за да създаде дигитални работници. Те са готови да се инсталират директно в структурата на работата, Digital Workers са на първа линия при Интелигентната Автоматизация(IA).

Plug&Play:

Дигиталният работник е предварително създаден и може да се пусне в действие веднага и да започне работа със съществуващите софтуерни роботи.

Machine Learning:

С времето дигиталните работници могат да се научат да преоритизират определени бизнес и ИТ процеси, позволявайки им да поемат задължения, като специалист по ИТ операции с малко или никакъв надзор.

Индустрия 4.0

Работната сила на бъдещето ще бъде безпроблемна комбинация от човешки и виртуални служители, като всеки ще подобри силите и способностите на другия. Човешките работници ще се съсредоточат върху иновациите, добавяне на стойност и преследване на нови умения.

При въпроси и нужда от повече информация се свържете с Нас:

Адрес:

Бизнес център Комфорт
ул. "Бяло Поле" №3
София. 1000, България

Телефон:

+359 2 995 11 15