Какво е Hyperautomation?

Това е разширяването на автоматизацията над рамката зададена от един процес, а вместо това автоматизирането на множество процеси за извършването на определена работа. Комбинирането на  изкуствения интелект(AI) с RPA позволява  автоматизирането на всяка една повтаряща се задача изпълнявана от бизнес потребителите. Хиперавтоматизацията дори ни позволява да преминем на следващо ниво, като автоматизираме и автоматизацията, като динамично се откриват бизнес процеси и се създават софтуерни роботи за тяхната автоматизация.

С голям набор от инструменти като Роботизирана Автоматизация на Процеси (Robotic Process Automation – RPA), машинно обучение (Machine Learning – ML), и изкуствен интелект (Artificial Intelligence – AI), работещи в хармония, за да автоматизират сложни бизнес процеси – включително и такива, където преди се изискваше наличието на експерт.

Хиперавтоматизацията е всичко, което Ви е нужно за вашата истинска дигитална трансформация.

Как работи Хиперавтоматизацията?

RPA в комбинация с AI и ML e технологичното ядро на хиперавтоматизацията. Комбинирането на RPA с AI технологии предлага мощност и гъвкавост при автоматизиране на процеси, където това преди беше невъзможно: недокументирани процеси, които зависят изцяло на неструктурирани входни данни.

Discovery Bot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.