Intelligent Automation(IA)

IA Комбинира силата на RPA и AI, за да се предостави бързата автоматизация на бизнес процеси от край до край!

Какво е Intelligent Automation?

Интелигентната Автоматизация (Intelligent Automation – IA) е комбинацията от Роботизирана Автоматизация на Процеси (RPA) и Изкуствен Интелект (AI), тези технологии позволяват много бърза автоматизация на бизнес процеси, което забързва дигиталната трансформация на бизнеса.

За да разшири обхвата на автоматизацията на бизнес процеси чрез автоматизация на нови такива, Интелигентната Автоматизация(IA) комбинира изпълняването на процеси от страна на RPA с машинното обучение(ML) и аналитичните способности на автоматичното откриване на процеси и анализа на процеси. Това се постига чрез използването на когнитивни технологии, като компютърно зрение(Computer Vision), Natural Language Processing(NLP), fuzzy logic.

Интелигентната Автоматизация(IA) се простира през целия процес по откриване, автоматизация и оптимизация на всякакви бизнес процеси, като оркестрира работа между комбинирани екипи от хора и софтуерни роботи.

Как работи IA?

Интелигентната автоматизация работи, като интегрира и използва когнитивни технологии заедно с RPA.

В контраст с традиционната автоматизация, която разчита на точни инструкции и структурирани данни, IA Ви помага при всяка стъпка от процеса на автоматизация, и след това продължава да се подобрява с течение на времето.

Цикълът на IA започва с откриването на процеси, където IA инструменти автоматично наблюдават работата, която се извършва от хората, идентифицира оптимални потоци на работа, и предлага решение за автоматизация.

В етапа на автоматизиране, IA използва Изкуствен Интелект (AI), за да достъпи неструктурирана информация. Тя включва чат, разговори, аудио и видео, документи и други. Този процес е от изключителна важност, за да се направи автоматизация от край до край.  В днешните бизнес организации неструктурираната информация съставя около 80% от цялата бизнес информация.

Автоматичният анализ разчита на AI, за да разкрие повтарящи се модели в обработените данни и да предвиди бъдещи ползи за по-продуктивна работа.

Резултата?
Саморегулираща се автоматизация от началото до края на всеки бизнес процес, докато се намаляват грешки и управление на ботове с течение на времето.

Какви са ползите от IA?

AI + RPA прави възможно автоматизирането на изключително сложни задачи

Подсиленото RPA в комбинация с AI технологиите разширява възможностите на роботизираната автоматизацията на бизнес процеси (RPA) да включва почти всеки сценарии – когнитивни роботи могат да взимат логически решения, да се учат докато работят и да станат ценен ресурс във Вашият екип от хора и роботи.

Но потенциала за трансформация на Интелигентната Автоматизация(IA) е в това, че създава възможност да се преосмисли методологията на работа на бизнеса и безпроблемно да се интегрира технология, работен процес, и хора.

 

Автоматизирайте всеки процес от начало до край

Всеки бизнес процес е кандидат за автоматизация, когато използвате IA. Спестете време и пари, като намалите ръчният труд от служители, съкратите времето за изпълнение на процеси и регулирате крайният резултат от всяка задача.

Намалете оперативните пречки

Когнитивната автоматизация е проектирана за неструктурирани, непостоянни, процеси и данни. RPA + AI може да работи с по-стари системи и технологии и да се справя с други технологични пречки, и да свърже front-office и back-office операциите.

Организирайте и обработвайте сложни данни

IA ще обработи информацията без значение колко са големи данните, и колко сложно изглеждат на пръв поглед. Инструментите на IA разпознават, записват, манипулират и четат записи от неструктурирани източници на данни.

Елиминирайте грешките и изключенията

Дигиталните работници подобряват ефикасността и точността на рутинните задачи и по-комплексните бизнес процедури. Със времето, интелигентните софтуерни роботи продължават да намаляват изключенията(exceptions) и грешките(errors) при работа, като се учат да се справят сами с проблемите при работа.

Подобрете потребителското изживяване

Увеличете удовлетвореността на Вашите клиенти, като им осигурите по-бързо време за обслужване, по-висока точност и по-консистентни резултати.

Бизнес сфери използващи IA:

Аутсорсинг на Бизнес Процеси (BPO)

Финансови услуги

Здравеопазване

Застраховане

Фармация и научна дейност

Производство

Общественият сектор

Дистрибуция и логистика

Телекомуникации

При въпроси и нужда от повече информация се свържете с Нас:

Адрес:

Бизнес център Комфорт
ул. "Бяло Поле" №3
София. 1000, България

Телефон:

+359 2 995 11 15