Intelligent Document
Processing

Интелигентна обработка на документи(IDP) е автоматично извличане на информация от всеки бизнес документ: фактури, разписки, PDF документи, изображения, електронни писма и други. 

По този начин всеки бизнес процес може да се автоматизира от начало до край.

Как работи IDP?

Бизнес данните са в основата на дигиталната трансформация, за съжаление 80% от всички бизнес данни са в неструктурирани формати. Интелигентна обработка на документи (IDP) трансформира неструктурирана информация в използваема.

Интелигентната обработка на документи е автоматизация от следващо поколение, способна да улови, извлече и обработи данни от различни формати. 
IDP използва различни AI технологии , като Natural Language Processing – (NLP), Optical Character Recognition – (OCR), Computer Vision, deep learning и Machine Learning – (ML), за да класифицира, категоризира и извлича съответната информация, след което валидира извлечените данни.

IDP прави всички данни достъпни за бизнес обработка

Прогнозите са, че до  2025 г.  данните в световен мащаб ще надхвърлят 175 зетабайта. По-голямата част от тази информация е заключена в имейли, PDF файлове и сканирани документи. Ако помислим за момент за обема данни само в имейлите, може да видим реална бариера пред автоматизацията и цифровата трансформация. Всеки един такъв документ до сега е изисквал труд от опитен служител.

IDP Ви предоставя най-доброто решение за извличане на ценна за Вас информация от всеки тип документ!

0
Zettabyte данни до 2025 година според International Data Corporation

Какви са плюсовете при комбиниране на IDP и RPA?

IDP + RPA дава възможност на бизнес потребителите да автоматизират какъвто и да е бизнес процес, който включва документи.

IDP е основна съставка на интелигентната автоматизация(IA). В стандартните RPA системи настройването на извличане на данни за стартиране на автоматизация често са отделен проект от трета страна, който добавя текущи ресурси, както и уязвими точки  на интеграция.

Ефективното извличане на данни и структуриране на информация е врата към автоматизиране на големият дял от бизнес процесите, които днес разчитат на ръчна намеса. Вграждането на интелигентна обработка на документи в RPA платформа е това, което дава възможност на бизнес потребителите да автоматизират процесите от край до край. 

Вие получавате два от основните компоненти на автоматизацията, когато IDP и RPA са в една и съща платформа, работещи в синхрон, без усилие.

Къде може да приложите IDP във
Вашият бизнес?

Дешифриране на трудно за четене съдържание

Интелигентното разпознаване на символи (ICR) е следващата стъпка в OCR, ползващо AI за по-добро идентифициране на текстови елементи, които са трудни за прочитане.

Дигитализиране на хартиени документи

Интелигентното разпознаване на символи (ICR) е следващата стъпка в OCR, ползващо AI за по-добро идентифициране на текстови елементи, които са трудни за прочитане.

Стандартизиране на веригата за доставки

За бързи операции по веригата за доставки може да използвате IDP за обработка на баркодове, фактури,  разписки и други документи в различен формат.

Създаване на документи и отчети

Автоматизирайте създаването на документи, като изтегляте информация от различни източници. Чрез използването на шаблони, може да се изготвят подробни отчети, сложни правни документи и много други.

Извличане на информация от документи

IDP може лесно да извлече цялата информация, която Ви е нужна от документи в различни формати. След това данните се запазват, обработват или използват от други приложения.

Управление на документи и архивиране

Запазването и организацията на големи количества от документи е лесна задачада за IDP. Автоматизираното извличане или архивиране на данни никога не е било по-лесно.

При въпроси и нужда от повече информация се свържете с Нас:

Адрес:

Бизнес център Комфорт
ул. "Бяло Поле" №3
София. 1000, България

Телефон:

+359 2 995 11 15