Как RPA помага в различни сфери на бизнеса?

Всеки бизнес може да се възползва от възможностите, които предоставя RPA.

РПА Консултинг има над 100 успешно завършени проекта по роботизирана автоматизация на процеси (RPA).

В тази страница може да разгледате примери от различни бизнес сфери и автоматизации на процеси чрез софтуерни роботи.

При нужда от повече информация или разяснения, моля свържете се с нас.

Процес: Управление на доставките

Клиент: Производствено предприятие

Време за реализация: 5 седмици

Проблемът: 

Клиентът трябва да автоматизира напълно ръчен процес, включващ извършването на няколко предварителни проверки, като валидиране на VAT и IBAN валидиране в специфичен за всяка държава софтуер. Процесът включва и обработка на данни за доставчиците в SAP.

Решението:

Роботът извлича данните, валидира VAT, IBAN, USPS, ABN и проверява за дубликати в SAP. Извършва и всички проверки в съответствие със специфичните за страната правила(европейски и неевропейски). Създава, променя и премахва данни за доставчиците.

Ползи: Процент на автоматизация: 70% | ROI: 5 Месеца | Процент на грешки: 0% | Увеличава производителността | Съкращава времето за изпълнение на процеса | Нужда от допълнителна намеса: 30%

Процес: Известие за плащане

Клиент: Застрахователна компания

Време за реализация: 4 седмици

Проблемът: 

Застрахователната компания работи с посредници, които имат офиси в цяла България. Посредниците извършват застрахователната услуга, като попълват и обработват застрахователните полици. Веднъж седмично, всички посредници изпращат обработените полици до застрахователната компания. Служители на компанията трябва да проверят всяка една полица за несъответствия, грешки или умишлени пропуски с цел застрахователна измама. Полиците са средно 40 000 седмично и се обработват ръчно. 

Решението:

Освен физическото сканиране на полици, целият останал процес е автоматизиран. Роботът използва OCR за да разчете полиците, след което анализира данните и прави всички сравнения. Така се гарантира точност на сравненията, бързина на работа и изключването на възможността за човешка грешка. Процесът е ускорен над 10 пъти а възможностите за пропуск или умишлена измама са сведени до 0.

Ползи: Процент на автоматизация: 100% | ROI: 2-4 Месеца | Процент на грешки: 0% | Увеличава производителността | Съкращава времето за изпълнение на процеса 

Процес: Приемане на плащания

Клиент: Финансов брокер

Време за реализация: 2 седмици

Проблемът: 

Финансовият брокер използва МТ4 (метатрейдър 4) за търговия на финансовите пазари.

Когато клиент захранва сметката си през техния сайт, служител на фирмата трябва ръчно да активира внесената сума в клиентската сметка в МТ4. Проблемът е, че служителят гледа сметката през интервал от време и така сумите не се отразяват моментално в клиентските сметки.

Решението:

Роботът следи плащанията в сайта 24/7, отразява мигновено плащанията и ги актуализира в клиентските сметки в МТ4. Времето, за което сумата се актуализира в клиентската сметка е сведено до минимум. Възможността за грешка при ръчно актуализиране, също е елиминирана.

Ползи: Процент на автоматизация: 100% | ROI: 3-6 Месеца | Процент на грешки: 0% | Увеличава производителността | Съкращава времето за изпълнение на процеса 

Процес: Корекция на фактури

Клиент: Дистрибутор на хранителни продукти

Време за реализация: 3 седмици

Проблемът: 

Всеки ден, служителят прави експорт на фактури, за да установи дали има коригирани стойности. При открити несъответствия, фактурите трябва да бъдат коригирани в системата с новите стойности. Времето необходимо за изпълнение на процеса е средно 2 часа на ден

Решението:

Целият процес е автоматизиран с помощта на робот. Роботът прави експортите, сравненията и корекциите на данните в системата. Времето, което отнема на робота да завърши процеса е 20 минути.

Ползи: Процент на автоматизация: 100% | ROI: 3-9 Месеца | Процент на грешки: 0% | Увеличава производителността | Съкращава времето за изпълнение на процеса

Процес: Отразяване на плащания

Клиент: Дистрибутор на хранителни продукти

Време за реализация: 3 седмици

Проблемът: 

Служителят прави експорт на банково извлечение за предходния ден. Плащанията, които са направени от и към сметката, трябва да бъдат отразени в системата. Плащанията в системата се създават едно по едно и това отнема твърде много време, което води до увеличаване на възможността за грешки. Времето необходимо за изпълнение на процеса е средно 2 часа на ден.

Решението:

Целият процес е автоматизиран. Роботът прави експорта, логва се в системата и създава всички плащания, които са отразени по сметката. Не е необходима допълнителна намеса от служителя. Времето, което отнема на робота да завърши процеса е 30 минути.

Ползи: Процент на автоматизация: 100% | ROI: 3-9 Месеца | Процент на грешки: 0% | Увеличава производителността | Съкращава времето за изпълнение на процеса 

Процес: Корекция на грешен експорт

Клиент: Дистрибутор на хранителни продукти

Време за реализация: 4 седмици

Проблемът: 

Служителят прави експорт на грешно импортирани данни, които трябва да се коригират в системата. Данните могат да се коригират единствено ръчно, а видът и обемът им усложнява процеса още повече. Времето необходимо за изпълнение на процеса е средно 3 часа на ден.

Решението:

Процесът е автоматизиран с помощта на робот и не е необходима допълнителна намеса от служителя. След експорта, данните се коригират и се въвеждат в системата отново. Това изключва възможността за грешка и съкращава времето за изпълнение на 20 минути.

Ползи: Процент на автоматизация: 100% | ROI: 3-9 Месеца | Процент на грешки: 0% | Увеличава производителността | Съкращава времето за изпълнение на процеса

Процес: Процес за приключване на месеца

Клиент: Глобален автомобилен доставчик

Време за реализация: 5 седмици

Проблемът: 

Всеки ден в администрацията на компанията се извършва бизнес процес с обем, който всеки месец варира и средното време за обработването му е между 2 и 4 дни. Един от отделите, който обработва част от този процес използва 4 приложения (SAP, ел. поща, MS Excell, уеб портал). Процесът има по-малко от 5% изключения. Информацията е наполовина неструктурирана и се структурира от потребителите. Правилата и решенията са частично определени предварително, като е включена интерактивна поддръжка на потвърдените стъпки от потребителите.

Решението:

Роботът контролира процеса, който извършва месечното приключване от гледна точка на контролинга, като взима валутните курсове, извършва резервиране и разпределение на средствата и генерира отчети.

Ползи: Процент на автоматизация: 90% | ROI: 4 Месеца | Процент на грешки: 0% | Увеличава производителността | Съкращава времето за изпълнение на процеса | Нужда от допълнителна намеса: 10%  

Процес: Автоматизиране на заявки

Клиент: Глобален автомобилен доставчик

Време за реализация: 4 седмици

Проблемът: 

В администрацията на компанията се извършва бизнес процес с 30 ведомости на седмица и средно време за обработване от 3 часа. Извършва се от 2 отдела, като използват SAP, ел. поща, MS Excell и уеб портал с десктоп версии. Информацията се структурира от потребителите. Правилата и решенията се определят предварително, като е включена интерактивна поддръжка на потвърдените стъпки от потребителите. Процесът има 10% изключения, включвайки използването на хартия и други технологии.

Решението:

Хартията е заменена от прост и удобен за потребителя уеб портал, от който роботът взема заявките за покупките и от своя страна вкарва информацията в SAP. Роботът проверява дали са одобрени чрез имейла и тогава автоматично създава номера за поръчките.

Ползи: Процент на автоматизация: 95% | ROI: 8 Месеца | Процент на грешки: 0% | Увеличава производителността | Съкращава времето за изпълнение на процеса | Нужда от допълнителна намеса 5%  

Процес: Автоматизиране на фактури

Клиент: Глобален автомобилен доставчик

Време за реализация: 4 седмици

Проблемът:

В администрацията на компанията се извършва бизнес процес с обем от 100 събития на месец и средно време за обработване от 5 минути на ваучер. Извършва се от 4 отдела, които използват 2 приложения (вътрешен портал и SAP – десктоп и уеб версия). Информацията е структурирана с предварително определени правила и условия. Процесът има 15% изключения

Решението:

Роботът отговаря за създаването на фактури с много голям обем от данни, извлечени от SAP, за конкретен клиент. След това качва създадената фактура в портал за обществени поръчки и попълва данните в определени полета.

Ползи: Процент на автоматизация: 90% | ROI: 8 Месеца | Процент на грешки: 0% | Увеличава производителността | Съкращава времето за изпълнение на процеса | Нужда от допълнителна намеса 10% | Намаляване на разходите с 60%  

Процес: Импорт и експорт на извлечения

Клиент: Счетоводна къща

Време за реализация: 3 седмици

Проблемът: 

Всеки ден, счетоводна къща трябва да извършва процес от 50 транзакции на ден, със средно време за обработване от 10 минути на транзакция. Отделът се справя с процеса използвайки Excell, Datev и SAP – десктоп версии. Информацията използвана в процеса е структурирана, като правилата и решенията са определени предварително.

Решението:

Роботът се справя с процеса, като експортира извлечения на сметката от Datev и ги импортира в SAP.

Ползи: Процент на автоматизация: 95% | ROI: 4 Месеца | Процент на грешки: 0% | Увеличава производителността | Съкращава времето за изпълнение на процеса | Нужда от допълнителна намеса: 5%  | Намалява времето за обработка на клиентските заявки

Процес: Автоматизиране на фактури

Клиент: Доставчик на аутсорсинг услуги

Време за реализация: 4 седмици

Проблемът:

Доставчик на аутсорсинг услуги, търси начин да намали усилията за доставка на услугите си, чрез автоматизирано фактуриране на клиенти. В този процес е включена и финална стъпка: публикуване на фактурата. За по-голямата част от клиентите на доставчика, това изисква достъп до техните ЕРП системи през отдалечена достъп (CITRIX технология).

Решението:

Роботът е перфектното решение за технологии тип Citrix, доставяйки сигурна, бърза и прецизна автоматизация върху отдалечена или виртуална машина.

Ползи: Процент на автоматизация: 100% | ROI: 6 Месеца | Процент на грешки: 0% | Съкращава времето за изпълнение на процеса | Citrix интеграция 

Процес: Изчисляване на разходи

Клиент: Търговец на дребно

Време за реализация: 3 седмици

Проблемът: 

Клиентът има нужда от автоматизиране на процес, който е фокусиран върху изчисляването на разходите на веригите за доставките. Процесът се изпълнява изцяло на ръка, повтаря се и предразполага към допускане на грешки. Процесът е с обем от 8000 транзакции на месец за 200 акаунта между 11 държави.

Решението:

Разработен е робот, които приема всички заявки в MS Excell и ги импортира в SAP.

Ползи: Процент на автоматизация: 100% | ROI: 8 Месеца | Процент на грешки: 0% | Увеличава производителността | Съкращава времето за изпълнение на процеса с 80%

Процес: Управление на палети

Клиент:Производител на хранителни продукти

Време за реализация: 4 седмици

Проблемът:

Компанията трябва да автоматизира процес, които обслужва  20 палети на ден и средно време за обработванe от 120 секунди на пале. Отделът, който извършва процеса използва 1 десктоп и 1 уеб приложение. Процесът съдържа напълно структурирана информация. Има по-малко от 2% изключения.

Решението:

Роботът автоматизира интерфейса между издаването на стоки в производствената система, ERP системата и уеб портала на логистичния доставчик. Когато палетите напуснат склада, служител ги сканира. Информацията се изпраща до робота, който взима номерата на палетите и ги регистрира в уеб портала, така че времето за отдаване под наем да бъде предадено на клиента.

Ползи: Процент на автоматизация: 80% | ROI: 6 Месеца | Процент на грешки: 0% | Съкращава времето за изпълнение на процеса | Нужда от допълнителна намеса: 20%

Процес: Обработка на поръчки

Клиент: Телекомуникационна компания

Време за реализация: 5 седмици

Проблемът:

Компанията подава поръчки в ERP система, като процесът е обемен, отнема много време и се извършва изцяло ръчно. Това не само предразполага към човешка грешка, но по време на натоварените часове предизвиква огромни закъснения.

Решението:

Роботът изпълнява целия процес автоматично, като елиминира възможността за грешка. Едновременно с това увеличава производителността.

Ползи: Процент на автоматизация: 100% | ROI: 5 Месеца | Процент на грешки: 0% | Съкращава времето за изпълнение на процеса | Елиминира се вероятността от закъснение

Процес: Изчисляване на разходите

Клиент: Търговец на бързооботни стоки

Време за реализация: 4 седмици

Проблемът:

Клиентът извършва повтарящи се и сложни процеси, през различни сервизни линии: P2P, O2C, R2A, SCM, MDM и анализи. Част от процесите, които се извършват на ръка  са: изтегляне на фактури, индексиране, валидиране и публикуване, класифициране на такси, трансферно ценообразуване, обновяване на SharePoint, банкови съгласувания, управления на диспути, обработка на фактури и други.

Решението:

Роботите са разработени така, че да автоматизират десктоп базирани и Citrix базирани приложения.

Ползи: Процент на автоматизация: 100% | ROI: 7 Месеца | Процент на грешки: 0% | Съкращава времето за изпълнение на процеса с 50% | Citrix интеграция | Намалява разходите